Ana Sayfa | Amaç | Faaliyetler | Yayınlar | Arşiv | Hassas Konular | İletişim

KÖKSAV 20. Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
CUMARTESİ KONUŞMALARI HAFTA İÇİ KONFERANSLAR
PAZAR KONUŞMALARI

SEMPOZYUMLAR, PANELLER
 

 


 

C U M A R T E S İ .. K O N U Ş M A L A R I


08.06.2013
Saat: 14:30

Av. Özcan Pehlivanoğlu
(RUBASAM Bşk.)

"Son Bulgaristan Seçimleri ve Sonuçları Işığında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin
Son 10 Yıllık Balkan Türklüğüne Yönelik Siyasetine Dair
Bir Değerlendirme"01.06.2013
Saat: 14:30

Muzaffer ÖZEKİN
(Araştırmacı-Yazar)

Gerçek Halide Edip


04.05.2013
Saat: 14:30

Yrd.Doç.Dr. Erkin EMET
(Ankara Ü, DTCFi)

Çin'de Yeni Yönetim
Doğu Türkistan'a Uygulanan Politikalar ve
Son Kaşgar Uygulaması30.03.2013
Saat: 14:30

Prof.Dr. Adnan SOFUOĞLU
(Hacettepe Ü, AİİTE Mdr.)

Doç.Dr. Derviş KILINÇKAYA
(Hacettepe Ü, AİİTE Mdr.)


Sevr Paranoyası mı, Yoksa Pek Tehlikeli Bir Uyku mu?


03.11.2012
Saat: 14:30

Prof.Dr. Salih ÇEÇEN
(Ankara Ü, DTCF, Sümeroloji AD Öğretim Üyesi)

Eski Çağdan Günümüze
Yukarı Dicle-Fırat Havzası

Türkiye Cumhuriyeti'nin Bütünlüğünü Hedef Alan
Bölücü Mihraklar ve Tezleri
Hakkında Bir Kritik

 
14.04.2012
Saat: 14:30

Prof.Dr.Adnan SOFUOĞLU
(Hacettepe Ü, AİİTE Müdürü)

Atatürk'ten Günümüze Hatay Meselesi
ve Türkiye-Suriye İlişkileri


28.01.2012
Saat: 14:30

Doç.Dr. Derviş KILINÇKAYA
(Hacettepe Ü, AİİTE Öğretim Üyesi)

King-Crane Komisyonu ve
Amerika Birleşik Devletleri'nin
Ortadoğu'ya Emperyal İlgisinin
Başlangıcı17.12.2011
Saat: 14:30

Dr. Halil ÖZCAN

Türk İstiklal Mücadelesinin Arnavutluk Cephesi


4.6.2011
Saat: 14:00

 

BELENE TOPLAMA KAMPI

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde "Yeniden Doğuş Süreci" Adıyla Gerçekleştirilen Kırımlar Süreci ve Belene Toplama Kampı

Konuşmacılar:


Şükrü ALTAY
(BAHAD Bşk. Yrd.)
"Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde Çeşitli Kırımların, Sınır-İçi ve Sınır-Dışı Sürgünlerin ve Belene Toplama Kampı'nın Mağdur Tanığı Olmak"

Dr. Vildane ÖZKAN
(Uludağ Ü, Sosyoloji B)
"Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde 1984-89 Yılları Arasında Ulusal Türk Azınlığı Üzerinde 'Yeniden Doğuş Süreci' Adıyla Gerçekleştirilen Kırımlar Süreci Bağlamında Belene Toplama Kampı (1985-86)"


18.12.2010
Saat: 14:30

 

Doç.Dr. Ali İsra GÜNGÖR

Hristiyan Misyonerliğinde Çağdaş Yöntemler


4.12.2010
Saat: 14:30

 

Doç.Dr. Tufan GÜNDÜZ

Türkmenler


23.10.2010
Saat: 14:30

 

Dr. Mehmet ÖZDEMİR

27 Mayıs İhtilalinin Kıbrıs Politikası Üzerine Etkileri


08.05.2010
Saat: 14:30

 

Dr. Halil ÖZCAN

Atatürk'ün Balkan Politikası

 


06.03.2010
Saat: 14:30

 

Muzaffer AKÇORA

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Seçimleri


19.12.2009
Saat: 14:30

 

Prof.Dr. Abdurrahman KÜÇÜK

Ermeni Kilisesi, Ermeni Meselesi ve Türkler


14.11.2009
Saat: 14:30

 

Prof.Dr. Adnan SOFUOĞLU

"Modern Türkiye'nin Doğuşu"nda
Millî Mücadele'nin Yeri ve Önemi


24.10.2009
Saat: 14:30

 

Prof.Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU

Osmanlı Devleti Nasıl Çözüldü?


10.10.2009
Saat: 14:30

 

Prof.Dr. Mehmet ÖZ

Osmanlı Devletinin Kuruluş ve Gelişme Sürecine Dair


30.05.2009
Saat: 14:30

Dr. İlgiz SULTANMURATOV (Başkurdistan Bilimler Akademisi, Beşeri Bilimler Enstitüsü Mdr.)

Dr. Fayruze GARİPOVA
(Başkurdistan Bilimler Akademisi, Beşeri Bilimler E., Sosyolingüistik B. Bşk.)

İldar KİREEV
(Z.V. Togan Milli Kütüphanesi, El Yazmaları ve Nadir Kitaplar Böl.Bşk)

Ahad AHMEDOV
(TÜRKSOY Başkurdistan Temsilcisi)

Dünden Bugüne Başkurdistan'da Milli ve Dilsel Süreçler

1
1
1

23.05.2009
Saat: 14:30

Hasan YAYLA, Yrd.Doç.Dr.
(Kırıkkale Ü)

Yusuf PUSTU, Araş.Gör.
(Gazi Ü)


29 Mart
Seçimleri: Bir Değerlendirme

1

16.04.2009
Saat: 14:30

Vecihi ACUN
Tunç BORAN

Dünya Ekonomi Bunalımının Türkiye'ye Sosyal ve Psikolojik Yansımaları

1

28.03.2009
Saat: 14:30

Vecihi ACUN
Tunç BORAN

Dünya Ekonomi Bunalımının Türkiye'ye Sosyal ve Psikolojik Yansımaları

ERTELENDİ

14.03.2009
Saat: 14:30

 

Dr. Mehmet Akif OKUR

Tepedeki Şehrin Öyküsü: Amerikan Dış Politikasının Sosyolojik ve Kültürel Temelleri

 

M Akif OKUR, 140309

21.02.2009
Saat: 14:30

Dr. Mehmet Akif OKUR

Millet-İmparatorluklar
Çağına Doğru:
Dünya Düzeninde Değişimin
Yeni Dinamikleri ve
Türkiye

M Akif OKUR, KÖKSAV Cumartesi Konuşmaları, 21.02.2009

27.12.2008

Yrd.Doç.Dr. Ferhat Tamir

Stalin'in Katliamına Uğrayan
Kazak Türk Aydınları

Dr. Ferhat TAMİR - KÖKSAV Cumartesi Konuşmaları, 27 Aralık 2008

20.12.2008

Dr. Seyfi Yıldırım

Türkiye Cumhuriyeti
Demiryolu Siyaseti

Dr. S YILDIRIM - 20 Aralık 2008, KÖKSAV Cumartesi Konuşmaları

29.11.2008

Selçuk Alkın

Kafkasya Denklemi - II

Selcuk Alkin_29.11.2008 Cumartesi Konuşmaları

15.11.2008

Doç.Dr. Ufuk Tavkul

Kafkasya Denklemi

U Tavkul 15.11.2008 KÖKSAV Cumartesi Konuşmaları

17.05.2008

E.Alb. Yunus AKGÜR - E. Alb. Ertan ÇAKIROĞLU

Sovyet-Sonrası Dönemde Asya'da Güvenlik ve İşbirliği Örgütleri - 2


10.05.2008

Nadiye TUNA (Kütüphaneci)

Türk Dünyası Bilgi ve Belgelerinin
Elektronik Ortamda Depolanması ve Kavram Dizininin Hazırlanması Meselesi

Nadiye TUNA 100508 KÖKSAV Cumartesi Konuşmaları

19.04.2008

Av. Ünsal AKTAŞ

İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.

Ölümünün 94. Yılında Bilinmeyen Yönleriyle İsmail Bey Gaspıralı

12.04.2008

E.Alb. Yunus AKGÜR - E. Alb. Ertan ÇAKIROĞLU

Sovyet-Sonrası Dönemde Asya'da Güvenlik ve İşbirliği Örgütleri - 1


05.04.2008

Doç.Dr. Cengiz ALYILMAZ

Ötüken'den Türkiye'ye Eski Türk Uygarlık Eserleri

Doç.Dr. Cengiz Alyılmaz, 5 Nisan 2008, Cumartesi Konuşmaları

29.03.2008

Yrd.Doç.Dr. Erkin EMET

Türkiye-Çin İlişkilerinde Doğu Türkistan Meselesi


22.03.2008

Av. Ünsal AKTAŞ

Bir Kez Daha Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?


8.03.2008

Yrd.Doç.Dr. Gülsüm KİLLİ

Rusya Federasyonu'nun Azınlık Politikasının Sibirya Türk Halklarına ve Dillerine Etkileri


23.02.2008

Razak SAYDİLKANOV

Kırgızistan-Türkiye İlişkileri: Sorunlar ve Çözümleri


16.02.2008

Dr. Seyfi YILDIRIM

Türk Modernleşme Stratejisi Çerçevesinde Yabancı Uzman İstihdamı ve Kazandırdıkları


9.02.2008

Dr. Mustafa GENÇOĞLU

Başlangıçtan İkinci Meşrutiyete Osmanlı'da Yurt Dışı Eğitimi ve Sonuçları

Konuşma Metni Özeti


26.01.2008
Doç.Dr. Hanım HALİLOVA

Sovyet Sonrası Dönemde Türkiye ve Türk Dünyası

05.01.2008
Ali İhsan ÇAĞLAR

Türkiye-Özbekistan İlişkilerinin Bilimsel ve Kültürel Boyutları Üzerine

 


P A Z A R.. K O N U Ş M A L A R I

 


15.12.2007
Muzaffer AKÇORA

Ukrayna Seçimleri ve Kırım
Konuşma Metni Özeti


29.04.2007 Prof.Dr. Cihat ÖZÖNDER Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: Türkiye'yi Neler Bekliyor?

25.03.2007 Prof.Dr. Cihat ÖZÖNDER Yükselen Milliyetçilik mi?

04.06.2006 Tunç BORAN 906 Rakımlı Tepe: Anıtkabir Belgeseli

07.05.2006 Feridun ÖNCEL
Başkent İktisatçılar D GBaşk.
Fazlı KÖKSAL
Başkent İktisatçılar D GSek.
İktisatçı Gözüyle Türkiye'nin Meselelerine Bakış

30.04.2006 Av. Beyhan ASLAN
Denizli E. Milletvekili
Milli İrade ve Türk Demokrasisinin Gelişimi

23.04.2006 Selçuk ALKIN Türkiye - İran İlişkileri: Dünü, Bugünü

02.04.2006 İnş.Müh. Muzaffer AKÇORA Ukrayna Seçimleri ve Bölgedeki Gelişmeler

26.03.2006 Av. Ünsal Aktaş Ermeni Talepleri ve Kafkasya'daki Gelişmeler

19.03.2006 Yrd.Doç.Dr. Erkin Emet Şanghay İşbirliği Teşkilatı

12.03.2006 Dr. Fahri Atasoy Küreselleşme ve Milliyetçilik

12.02.2006 Prof.Dr. Mehmet Şahingöz Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye 

25.12.2005 Prof.Dr. M. Cihat Özönder Kafkasya'da Son Gelişmeler Üzerine  

13.10.2005 Prof.Dr. M. Cihat Özönder Türkiye ve Dünyada Son Olaylar ve Değerlendirmeleri 

01.05.2005 Prof.Dr. Eyüp G. İspir  "Yönetimde Son Gelişmeler"

24.04.2005 Yrd.Doç.Dr. Fahri Temizyürek 
"Son Gelişmelerin Işığında Yabancılara Türkçe Öğretimi"

17.04.2005 Yrd.Doç.Dr. Zeki Gürel "Makendonya'da Türk Kültürü"

10.04.2005 Prof.Dr. M. Cihat Özönder "Kültür, Kimlik ve Etnisite"

03.04.2005 Selim Şenol "Vakıflar: Dünü, Yarını II "

27.03.2005 Selim Şenol "Vakıflar: Dünü, Yarını"

20.03.2005 Doç.Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu "Ortodoks Kilisesi ve Heybeliada Ruhban Okulu"

13.03.2005 Doç.Dr. Yusuf Sarınay "Belgelerle Ermeni Meselesi"

06.03.2005 Dr. Abdulkadir Sezgin "Türkiye Aleviliği ve Çözüm Önerileri"

27.02.2005 Timür Devletov "Rusya Federasyonu'ndaki Gelişmeler"

19.02.2005 Y.Müh.İ. Hakkı Küpçü "Türkiye 2030"

13.02.2005 Av. Ünsal Aktaş "Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?"

06.02.2005 Av. Ünsal Aktaş "Küresel Seçimler"
KÖKSAV..H A F T A.İ Ç İ .K O N F E R A N S L A R I
 
26 MAYIS 2008, Pazartesi
Saat: 17:30


Prof.Dr. Mecit Vural

"Türkiye'nin Bitki Çeşitliliği"

Yer: KÖKSAV Merkezi

 
12 MAYIS 2008, Pazartesi
Saat: 17:30


Prof.Dr. Leyla Açık ve öğrencileri

"Türk Dünyası Çevre Sorunları"

Yer: KÖKSAV Merkezi

Toplantı resimleri

F Bayramova

15 NİSAN 2008, Salı
Saat: 17:00


Dr. Fevziye Bayramova
Tataristan Milli Meclis Başkan Yardımcısı ve "İttifak" Milli Bağımsızlık Partisi Genel Başkanı, tarihçi ve yazar

"Sovyet Sonrası Dönemde Tataristan'da Fikri ve Siyasi Hayat ve Tataristan-Türkiye İlişkileri"

Yer: KÖKSAV Merkezi
Söyleşi Değerlendirmesi (Saime Selenga Gökgöz)

S E M P O Z Y U M VE P A N E L L E R .
2012

KÖKSAV "Irak ve Suriye'de Son Gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin Varlık Mücadelesi" Toplantısı . 15 Aralık 2012 . Ankara

15 Aralık 2012, Cumartesi, Saat: 14:00
"Irak ve Suriye'de Son Gelişmeler ve
Irak Türkmenlerinin Varlık Mücadelesi"
Toplantısı

KÖKSAV Basın Duyurusu ve Toplantı Programı (PDF)

2011

16 Nisan 2011, Cumartesi, Saat: 13:30
KÖKSAV'ın 20. Yılı Şerefine
"Halden İstikbale Türk Varlığı:
Meselelerimiz, Hedeflerimiz"
Toplantısı

PROGRAM (PDF)

2008

18 Ekim 2008'BURSA TEKSTİL SANAYİİ: SORUNLAR, BAKIŞLAR, YAKLAŞIMLAR'


KÖKSAV


18 Ekim 2008, Cumartesi

Saat: 14:00

Yer: Tayyare Kültür Merkezi

BURSA

PROGRAM (PDF) Toplantı haberi ve resimleri

 
19 Temmuz 2008


"IRAK'TA ABD VARLIĞI VE SONRASI"
İstanbul Toplantısı

KÖKSAV


19 Temmuz 2008, Cumartesi

Saat: 14:00

Yer: Akgün Otel
Adnan Menderes Bulvarı, Topkapı - 34270 İSTANBUL

PROGRAM (PDF) ..... AFİŞ (PDF) Toplantı haberi ve resimleri

 
 
21 Haziran 2008


"IRAK'TA ABD VARLIĞI VE SONRASI"
İstanbul Toplantısı

KÖKSAV


21 Haziran 2008, Cumartesi

Saat: 14:00

Yer: Konya Sanayi ve Ticaret Odası
Adnan Menderes Bulvarı, Topkapı - 34270 İSTANBUL
Toplantı haberi ve resimleri

 

 
 
31 Mayıs 2008


1. TÜRK DÜNYASININ FİKİR MİMARLARI TOPLANTISI
"Azerbaycan'ın İstiklalinin 90. Yılında
MEHMET EMİN RESULZADE"

Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.


31 Mayıs 2008, Cumartesi
Saat: 14:00
Yer: Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu

Dr. Mediha Eldem S., No: 89, 06640 Kocatepe - Ankara
KÖKSAV Kırım-Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü etkinliğidir.

Program
Toplantı haberi ve resimleri

 


"Irak'ta ABD Varlığı ve Sonrası"
Ankara Toplantısı


4 NİSAN 2008

Düzenleyenler: KÖKSAV, Ankara Ü - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü ve Stratejik Araştırmaları Merkezi

Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
100. Yıl Salonu
Beşevler - Ankara

Program

Toplantı Basın Duyurusu

Toplantı haberi ve resimleri

2004

 

12 Aralık 2004

Türkiye'nin Bütünlüğü ve "Türk" Kimliği Toplantısı

12 Aralık 2004

Etap Altınel Otel - Ankara

Düzenleyenler: KÖKSAV ve TÜRK Eğitim-Sen

Yer: Etap Altınel Oteli Tandoğan - Ankara

Konuşmacılar:

Şuayip ÖZCAN (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı)

Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER (KÖKSAV Başkanı)

Gündüz AKTAN (E. Büyükelçi, ASAM Başkanı)

Prof.Dr. Füsun ARSAVA (Ankara Ü, Siyasal Bilgiler F)

Nevzat KÖSOĞLU (Türk Ocakları Vakfı Başkanı)

Ömer Lütfi METE (Araştırmacı-Yazar

Ahmet KOÇAK (KÖKSAV YK Üyesi)

1995, 3 Haziran Yüksek Öğretimde Uygulamalar . Ankara
1991, Aralık 21 Bir Devletin Doğuşu: KKTC. Ankara
 

 

KÖKSAV Koza 1. Cadde 118/12 Gaziosmanpaşa 06670 Çankaya / Ankara
Tel: +90312 232 43 73 | Faks: +90312 231 04 74 | E-Posta: koksav@koksav.org.tr
Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 1991- Ankara
http://www.koksav.org.tr