Ana Sayfa

Amaç Faaliyetler Yayınlar Haberler Hassas Konular İletişim


KÖKSAV içinde ara:Haberleşme:
KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara
Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
E-Posta: koksav@koksav.org.tr

www.cihatozonder.org
www.koksav.org.tr

 
 

 

 

 


‘Irak’ta ABD Varlığı ve Sonrası’ Toplantısı


4 NİSAN 2008

KÖKSAV
Ankara Ü - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü ve Stratejik
Araştırmalar Merkezi

Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
100. Yıl Salonu
Tandoğan - Ankara

 


PROGRAM

  9:30-10:00 Açılış
    Prof.Dr. Timuçin Faik ERTAN (Ankara Ü, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi E Müdürü)
Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (KÖKSAV Başkanı)
Prof.Dr. Nusret ARAS (Ankara Üniversitesi Rektörü)
  Birinci Oturum: IRAK’IN ABD TARAFINDAN İŞGALİ VE BÖLGEYE ETKİSİ
    Oturum Başkanı: Dr. C. Eralp ALIŞIK (KÖKSAV)
  10:00 – 10:30  Dr. Aydın BEYATLI (KÖKSAV)  “ABD İşgalinin Bölge Ülkelerine ve Irak Halklarına Etkisi” 
  10:30 – 11:00 Dr. Sadık ERDAŞ (Hacettepe Ü) “Irak’ın ABD Tarafından İşgalini Türk Kurtuluş Savaşı Gözüyle Anlamak
  11:00 – 11:30 Prof.Dr. Sertaç BAŞEREN (Ankara Ü) “Devletler Hukuku Açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın Kuzeyine Harekâtı”
  11:30 – 12:15  Tartışma
  12:15 – 14:00 Öğle Yemeği
(Türk Eğitim-Sen’in katkıları ile)
  İkinci Oturum: IRAK’IN İŞGALİ SÜRECİNDE ABD–TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
    Oturum Başkanı: Prof.Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Ü)
  14:00 – 14:30 Prof.Dr. Esat ARSLAN (Çağ Ü), “Irak’ın İşgali Sürecinde Türk-ABD İlişkileri”
  14:30 – 15:00  Doç.Dr. Celalettin YAVUZ, “ABD’nin Irak Politikasının Türkiye’ye Etkileri”
  15:00 – 15:30  Tartışma
 
15:30-16:00  

Kahve Arası
  Üçüncü Oturum: İŞGAL SONRASI IRAK VE ORTADOĞU
      Oturum Başkanı: Dr. Aydın BEYATLI (KÖKSAV)
  16:00 – 16:30   Doç.Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Ü) “Postmodernizm ve Irak”
  16:30 – 17:00     Dr. Cüneyd MENGÜ (Irak Türkmen Cephesi Kurucu Üyesi) “İşgal Sonrası Irak’ın Yapılanmasına Dair Tasarılar”
  17:00 – 17:30     Tartışma ve Kapanış
Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 1996- Ankara