Ana Sayfa | Amaç | Faaliyetler | Yayınlar | Arşiv | Hassas Konular | İletişim
   

Yeni Yayınlar

Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi
TengrimTBAD:2

Tezkire-i Hakim Ata: Bir Yesevi Dervişinin Menkabevi Hayatı

Yazar: Önal Kaya

Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 2
ISBN: 978-975-7430-34-6
Yayın Tarihi: Nisan 2007
Yayıncı: KÖKSAV
Dağıtım: Siyasal Kitabevi

 

Tengrim TBAD 4

Yevfimiy Aleksandroviç Malov: İdil-Ural'da İslam Karşıtı Rus Misyon Siyaseti

Yazar: Saime Selenga Gökgöz

Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 2
ISBN:
978-975-7430-33-9
Yayın Tarihi: 2007

Yayıncı: KÖKSAV
Dağıtım: Siyasal Kitabevi
İçindekiler Tablosu>>

 

TengrimTBAD:8
Ebvab-ı Şifa Metin Dilbilimsel Bir İnceleme

Yazar: Özen Yaylagül

Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 8
ISBN:
978-975-7430-38-4
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: KÖKSAV
Dağıtım: Siyasal Kitabevi

 

Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi

İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz


Yazarlar:
M. Cihat Özönder, Serdar Sağlam, Erdal Aksoy, Şeref Uluocak, Gökhan V. Köktürk

Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi : 17
ISBN: 975-7430-32-3
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2005
Yayıncı: KÖKSAV
İçindekiler Tablosu>>

 

KÖKSSAS: 19

Siyasî Faaliyetleriyle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi

Yazar: Seyfi Yıldırım, Adnan Sofuoğlu

Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi : 18
ISBN: 978-975-7430-35-3
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: KÖKSAV

Dağıtım: Siyasal Kitabevi

 

KÖKSSAS: 19
Macaristan'da Değişim ve Demokrasi'ye Geçiş (1989-2009)

Yazar:
Naciye Güngörmüş


Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi : 19
ISBN: 978-975-7430-36-0
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: KÖKSAV

Dağıtım: Siyasal Kitabevi

 


KÖKSSAS: 20

Sabire ARIK, Kuruluşundan XVII. Yüzyıla Polonya Tarihi

Yazar: Sabire Arık

Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi : 20
ISBN: 978-975-7430-37-7
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: KÖKSAV

Dağıtım: Siyasal Kitabevi


 

KÖKSSAS: 19

Gülsüm KİLLİ YILMAZ, Kuzey ve Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu

Yazar: Gülsüm Killi Yılmaz

Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi : 21
ISBN: 978-975-7430-39-1
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: KÖKSAV

Dağıtım: Siyasal Kitabevi

 

KÖK Araştırmalar
KÖK Araştırmalar Cilt VIII, Sayı 1 (2006)
KÖK Araştırmalar Cilt VIII, Sayı 2 (2006)
KÖK Araştırmalar Cilt IX, Sayı 1 (2007)
KÖK Araştırmalar Cilt IX, Sayı 2 (2007)
KÖK Araştırmalar Cilt X, Sayı 1 (2008)
KÖK Araştırmalar Cilt X, Sayı 2 (2008)

 

 

KÖKSAV KİTAP SERİLERİ ve KÖK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ DAĞITIMI:

Siyasal Kitabevi - Dağıtım

Ankara Dağıtım: Şehit Adem Yavuz Sokak 14/1 Kızılay/ANKARA
Telefon : 0.312.419 97 81 Pbx Faks : 0.312.419 16 11

İstanbul Dağıtım: Yerebatan Caddesi Salkım Söğüt Sokak Keskinler İş Merkezi No: 8/505 Sultanahmet-Eminönü/İSTANBUL
Telefon : 0.212.528 86 00 Faks : 0.212.528 86 00

http://www.siyasalkitap.com/

 

KÖKSAV Koza 1. Cadde 118/12 Gaziosmanpaşa 06670 Çankaya / Ankara
Tel: +90312 232 43 73 | Faks: +90312 231 04 74 | E-Posta: koksav@koksav.org.tr
Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 1991- Ankara
http://www.koksav.org.tr