Ana Sayfa

Amaç Faaliyetler Yayınlar Haberler Hassas Konular İletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Haberleşme:
KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara
Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
E-Posta: koksav@koksav.org.tr
Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 1996-2007 Ankara

www.cihatozonder.org
www.koksav.org.tr

 
B Ö L G E L E R ve Ü L K E L E R
.
.

 

 

Balkan Gelişmeleri: Makedonya Sorunu  (Özönder M. Cihat, KA III (1) Bahar 2001, 203)

Balkanlar: Genel Durum ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme (Öztürk Osman Metin KA I (2) Güz 1999, 233)

Geçmişten Günümüze Kosova (Sarınay Yusuf, KA I (1) Bahar 1999, 151)

Batı Trakya Türkleri (Sarınay Yusuf, KA II(1) Bahar 2000, 285.

 

.

 

.

 

.

 

.
.

 

 

20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye-Avrupa Ilişkileri (Akay Aydın Safa, KA II(1) Bahar 2000, 249)

Avrupa Birliği'nin Güvenlik Yapılanması ve Türkiye (Ülger İrfan Kaya, KA IV(2) Güz 2002, 27)

ABD ve Avrupa Birliği Bağlamında, Türk Dış Politikasının Yönü ve Niteliği (Uslu Nasuh, V(1) Bahar 2003, 157)

Macaristan'ın Demokrasiye Geçiş Süreci (Güngörmüş Naciye, KA III (1) Bahar 2001, 211.

Direnmeden Çatışmadan Demokratik Değişim: Macaristan'da Halkın ve Cumhuriyetin Günü 23 Ekim (Güngörmüş Naciye,  KA III(2) Güz 2001, 147.

 

.

 

.

 

.

 

.
.

 

 

Son Olaylar ve Bir İran Analizi (Çakmak Haydar, KA V(2) Güz 2003, 143)

İran'da Etnik Bölgeler Arasında Sosyo-Ekonomik Eşitsizlik (Güneyli Yılmaz, KA IV(2) Güz 2002, 123)

Irak: Yapısı ve Komşuları ile İlişkileri (Öztürk Osman Metin, KA I (1) Bahar 1999, 167)

Körfez Krizi'nden Günümüze Irak'ta Gelişmeler ve Türkiye (Yinanç Refet, KA V(2) Güz 2003, 123)

Filistin Meselesi Gölgesinde Türkiye-İsrail İlişkileri (Uzer Umut, KA V(1) Bahar 2003, 181)

Türkiye'nin Ortadoğu ve Türkmen Politikasının Harp ve Uluslar Arası İlişkiler Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi (Çakır Mikdat, KA I (2) Güz 1999, 261)

 

.

 

.

 

.
.

 

 

Dağıstan'da Etnopolitik Durum ve Derbent Bölgesinin Politik Perspektifleri (Bakış Cengiz, KA I (1) Bahar 1999, 89)

Kafkasya: Etnik, Sosyal, Siyasi Problemler (Tavkul Ufuk, KA I (1) Bahar 1999, 187.

Kafkasya'nın Jeopolitik Konumu İçerisinde Rusya Açısından Çeçenistan'ın Stratejik Önemi (Tavkul Ufuk, KA I (2) Güz 1999, 249)

Kültür Varlıklarının Savaş Sırasında Korunması: Ermenistan İşgali Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum  (E. Zengin, V. İbayev, KA II(2) Güz 2000, 285)

Uluslar arası Hukuka Göre Çevrenin Savaş Sırasında Korunması: Ermenistan İşgali Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum (E. Zengin N. Kamalov, KA III (1) Bahar 2001, 237)

Azerbaycan - Ermenistan Çatışmasının İhmal Edilen Boyutu: Kaçgın ve Mecburi Köçgünler ve Yaşam Koşulları (E. Zengin, KA III(2) Güz 2001, 189)

 

.

 

.

 

.

 

.
.

 

Kazakistan
.

 

Özbekistan  
.

 

Eğitim Sahasında Türkiye-Özbekistan İlişkileri ve Bu Ülkede Türkiye Türkçesinin Durumu (Açık Fatma, KA V(2) Güz 2003, 79)
.

 

Türkmenistan  
.

 

Türkmenistan'ın Gerçekleşmeyen Doğal Gaz Hesapları (Efegil Ertan, KA II(1) Bahar 2000, 313.

Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan'ın Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Politikalarının Genel Değerlendirmesi (Efegil Ertan III (1) Bahar 2001, 245)

.

 

Kırgızistan  
.

 

Kırgızistan'da Bağımsızlık Sonrası Millî İdeoloji Arayışı (Eroğlu Ahmet Hikmet, KA II(2) Güz 2000, 99.
.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
.

 

Charting the Path to Peace in Cyprus (Ahmad Ishtiak, KA IV(2) Güz 2002, 207.

Compromises in Cyprus EU Membership: Turkey and Others (Bıçak Hasan Ali - Altınay Mehmet, KA IV(2) Güz 2002, 243)

 

.

 

.

 

   
.
.

 

 

Kırım'da İstikrar Arayışı: Kırım Tatar Milli Meclisi 4. Kurultayı (Hamşioğlu Oğuz, KA III(2) Güz 2001, 175)

.

 

   
.

 

   
.
.

 

 

Rusya ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Dönem (Kılıçbeyli Elif Hatun, KA IV(1) Bahar 2002, 177)

Türk - Rus Kültürel Etkileşiminin Tarihî Gelişimi ve Bu Günkü Durumu (Gökgöz Saime Selenga, KA IV(1) Bahar 2002, 203)

Başkurdistan'da Dillerin Hukukî ve Fiilî Durumu: Teori ve Pratikte Dil Siyaseti Problemleri (Kireyev İldar, KA I (2) Güz 1999, 175)

.

 

.

 

   
.
.

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Sosyoekonomik Kalkınma Girişimleri ve Reformlar(Celil A. Reşid, KA III (1) Bahar 2001, 265)

.

 

   
.

 

   
ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR
 

 

"Şanghay Beşlisi"nin Bişkek Zirvesi (Rana Muş ve A. Özbek, KA I (2) Güz 1999, 281)

 

 


 

 

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara