Haziran-Temmuz_Ağustos

2008


Haberler

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından ilki 4 Nisan 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ile birlikte ortaklaşa düzenlenen 'Irak'ta ABD Varlığı ve Sonrası' konu başlıklı toplantının ikincisi, 21 Haziran 2008 tarihinde KÖKSAV tarafından Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Eralp Alışık

31 Ağustos 2008KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından ilki 4 Nisan 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ile birlikte ortaklaşa düzenlenen 'Irak'ta ABD Varlığı ve Sonrası' konu başlıklı toplantının ikincisi, 21 Haziran 2008 tarihinde KÖKSAV tarafından Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Konya ve civar illerde mukim Irak Türklerinin yanı sıra çeşitli siyasal parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler ilgi göstermiştir.

İstiklâl Marşı ve saygı duruşunu takiben Vakıf Başkanı Prof. Dr. Sema Barutcu Özönder toplantının açılış konuşmasını yapmış ve Orta Doğu'da günümüzde aslî konumda yer alması gereken devletlerin mevcut uluslararası politikaların gereği olarak sahneye konan oyunda figüran konumuna düşürüldüğünü vurgulayarak Orta Doğu coğrafyasının tarihsel süreçte Arap, Fars ve Türk hakimiyeti altında kaldığına işaret etmiştir. Günümüzde bölgenin zengin yer üstü ve yer altı kaynaklarından dolayı birçok devletin ilgi alanına girdiğini ve buna bağlı olarak siyasî hâkimiyet mücadelelerinin yaşandığını belirten Prof. Dr. Özönder, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyanın kaderine yaklaşık 1200 yıldır egemen olan bir geçmişin bugünkü temsilcisi konumunda olduğunu vurgulamış, Irak'taki Türkmen varlığının bugün yok sayılarak bir Ortadoğu geleceğinin belirlenmesinin yalnızca Irak Türkmenlerini olumsuz yönde etkilemeyeceğini, Türkiye'yi ve bölge ülkelerini, bölge halklarının tamamını da olumsuz yönde etkileyeceğini değerlendirmiştir. Prof. Dr. Özönder KÖKSAV tarafından düzenlenen bu toplantıların düzenlenme amacının Irak'ta ABD varlığının 5. yılına girerken, bir gün ABD bu topraklardan çıkıp giderse, geride neyi, neleri bırakacak, bunları bilimsel bilginin gücüyle sorgulamak, Ortadoğu'nun tam da ortasındaki bu ülkenin ve onun asıl sâkinlerinin geleceğini bilimsel bir platformda tartışıp değerlendirme ihtiyacından kaynaklandığını ifade etmiştir.

Oturum başkanlığını Dr. C. Eralp Alışık'ın yaptığı toplantının birinci konuşmacısı KÖKSAV Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Aydın Beyatlı, 'ABD İşgalinin Bölge Ülkelerine ve Irak Halklarına Etkisi' başlıklı bildirisinde, ABD müdahalesi sonrasında bölgenin askerî güç dengesinin bozulduğunu, buna bağlı olarak Irak'taki sosyal hayatın normal standartların çok altında kaldığını, eğitim ve sağlık konularındaki sıkıntıların bütün Irak halklarına ve özellikle Irak'taki Türkmen varlığına ciddî bir tehdit oluşturduğunu ifade etmiştir.

KÖKSAV Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Mengü, 'Irak Anayasası ve Irak'ta Türkmen Varlığının Yasal Konumu' başlıklı bildirisinde ABD tarafından hazırlanan geçici anayasa ve kalıcı anayasa hükümlerindeki çelişkiler üzerinde durmuş, Anayasa üzerinde ulusal mutabakat sağlanarak gerekli olan düzeltmelerin yapılması, ABD ve ortaklarının, 18 Mart 2003 tarihinde Irak'ı işgaliyle başlayan sorunların çözümü için Irak'a komşu ülkelerin desteğinin mutlaka alınması koşuluyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devreye sokularak, ülkenin istikrara kavuşması için gerekli zeminin yaratılması gerektiğini vurgulamıştır.

"Toplantıya Ankara'dan katılan siyaset uzmanı Ziyat Köprülü, 'ABD İşgali Sonrası Kerkük ve Kerkük'ün Gelceği' başlıklı bildirisinde Kerkük'ün tarihsel süreçte Türk tarihi içindeki önemine dikkat çekmiş, günümüzde demografik yapının tek taraflı olarak değiştirildiğini, Türkmen varlığının hukukî, iktisadî ve sosyal ihtiyaçlar kapsamında çok ciddî bir tehdit altında bulunduğunu vurgulamıştır. Köprülü, Kerkük'ün demografik yapısındaki bozulmanın, muhtemel bir referandum sürecinde Türkmen varlığının ata topraklarındaki varlığını tehdit edeceğini ifade ederek, konunun uluslararası platformlarda daha sık gündeme getirilmesinin gerekliliğine dikkat çekmiştir. 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Mehmet Akif Okur da 'Irak'ta Değişen Dünya: Postküresel Çağın Kapıları Aralanırken' başlıklı bildirisinde 2003 yılında Irak'ın işgaline yol açan küreselleşme politikalarının dayandığı ilke ve ihtiyaçları analiz ederek, söz konusu işgalin ve Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılmasına yönelik çabaların bir sürpriz olmadığını ortaya koymuştur. Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılmasını öngören "küreselleşme" kavramının dayandığı ilkeleri bilimsel ölçütlerle değerlendiren Okur, dinleyicilere "karşı taraf" olarak değerlendirilen ülkelerin siyasetlerinin dayandığı teorileri çok net ifadelerle açıklamış ve bilgilendirmiştir.  

 

Copyright © 2008 KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı