Ana Sayfa | Amaç | Faaliyetler | Yayınlar | Arşiv | Haberler | Hassas Konular | İletişim
KÖKSAV 20. Yıl
Ülkeler ve Kuruluşlar
Konferanslar
Yeni Yayınlar
Basın Duyuruları
KÖKSAV'dan Haberler
KÖKSAV'da Staj
KÖKSAV'da Staj 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÖKSAV içinde ara:


 

Haberleşme:
KÖKSAV Koza 1. Cadde 118/12 Gaziosmanpaşa 06670 Çankaya / Ankara
Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
E-Posta: koksav@koksav.org.tr
www.cihatozonder.org
www.koksav.org.tr

 

 

KÖKSAV'DA STAJ

KÖKSAV YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMLARI

KÖKSAV Yaz Dönemi Staj Programının bir kısmı teorik dersler, bir kısmı da uygulamaya yönelik çalışmalar olarak gerçekleştirilir. KÖKSAV Staj Programları stajyerlerini teorik derslerle uygulamaya yönelik çalışmaları buluşturmayı hedefler; çok geniş bir konu yelpazesini uzman isimlerin kılavuzluğunda tartışarak öğrenme fırsat verirken, pratik çalışmalar da yapma imkânı sunar. Türk dış politikası, Türkiye'yi yakından ilgilendiren Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Türkistan jeopolitik havzalarının yanı sıra Çin ve ABD de staj süresince ele alınan konu başlıklar arasındadır. Strateji çalışmalarında multidisipliner bir perspektifi benimseyen KÖKSAV, tarih, hukuk, diplomasi tarihi ve uluslar arası politik, ekonomi gibi konu başlıklarına da staj programında yer vermektedir.

Staj taleplerinde, Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset bilimi ve Kamu yönetimi, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, İktisat, Hukuk, İletişim ve Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları Kafkas dilleri ve kültürleri bölümlerinin lisans (2./3./4. sınıf) ve lisans-üstü (yüksek lisans-doktora) programlarında öğrenim gören öğrencilere öncelik tanınmaktadır.

Stajlarını başarıyla tamamlayanlara "KÖKSAV Staj Sertifikası verilmektedir.

KÖKSAV Yaz Dönemi Staj Programları tek dönem hâlinde ve iki haftalık sürede tamamlanır. Stajyerler, iki hafta sürecek olan ve alan uzmanlarının açmış olduğu derslerden oluşan teorik programı takip etmek zorundadırlar. Ayrıca stajyerin ilgi alanı da dikkate alınarak uygulamalı olarak çeşitli alanlarda proje ve seminer çalışmaları yapması istenir. Bu yüzden stajyer adaylarının niyet mektuplarında ilgi alanların belirtmeleri istenmektedir.
Programın dili Türkçedir. Gerekli görülmesi durumunda KÖKSAV teorik çalışma programı ve uzmanlarla ilgili bazı değişiklikler yapabilir.

BAŞVURULARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Adaylardan başvurularında eksiksiz olarak aşağıdaki belgeleri sunmaları istenmektedir:
(1) Özgeçmiş
(2) Not dökümü Transkript,
(3) Niyet mektubu,
(4) Başvuru Formu (PDF)
(5) Nüfus cüzdanı sureti,
(6) Staj için başvurduğu öğretim yılına ait öğrenci kimliğinin fotokopisi (önlü arkalı olarak).
Bunlara ek olarak, varsa yabancı dil bilgisine ilişkin belgeler de iletilebilir. Niyet mektubunda, KÖKSAV'da kullanılacak sürenin hangi amaçlarla değerlendirilmek istendiği, kişisel gelişim açısından ne tür beklentiler içinde olunduğu, hangi araştırma alanlarında görev alınmak istendiği gibi detaylara yer verilmelidir. Çeşitli dillerde uluslar arası ve bölgesel gelişmeleri takip edebilme kapasitesi tercih nedenidir.
Başvurular staj@koksav.org.tr adresine e-posta yoluyla yapılmalı belgeler doc, pdf veya jpeg formatında eksiksiz olarak gönderilmelidir.

Başvuru
Formu
(PDF)

KÖKSAV Staj Programları KÖKSAV Staj Programları Direktörlüğü'nce yürütülmektedir:

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM Direktör
Doç.Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ Üye

Adayların KÖKSAV Staj programları ile ilgili her tür haberleşme ve görüşmeler için program direktörlüğü ile doğrudan veya staj@koksav.org.tr e-posta adresinden çekinmeden bağlantı kurabilmeleri arzu edilir.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖKSAV 2011 YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI

KÖKSAV 2010 YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI

KÖKSAV 2009 YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI

 

 

 

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 1991- Ankara