Vefeyat

 

 

 

   
 
Abbas ABDULLA
Kepenekçi 12 Mayıs1940 - Bakü 4 Eylül 2019
 

 

Abbas ABDULLA

Azerbaycan millî bağımsızlık hareketinin önde gelen isimlerinden, şair, yazar, gazeteci, aydın 

Bu il yene gedemmedim
Bizim dağlara dağlara
Gören gedib çatacag mı
Sözüm dağlara dağlara.
Abbas Abdulla


Azerbaycan millî bağımsızlık hareketinin önde gelen isimlerinden, şair, yazar, gazeteci, aydın Abbas Abdulla, 12 Mayıs 1940 yılında Gürcistan’ın Borçalı bölgesinde Kepenekçi köyünde dünyaya gelmiştir. Borçalı’da ağa nesli olarak bilinen Acaloğlu soyundan olan babası Abdulla Ağa, oğlunun doğumundan 4 ay önce Stalin rejimi tarafından tutuklanarak Sibirya’ya sürülmüş ve bir daha da kendisinden haber alınamamıştır. Siyasî duruşunu ve kişiliğini derinden etkileyen bu ayrılığın acısını hayatı boyunca yaşamış olan Abbas bey, babasının adını kendi ismiyle birarada kullanarak anısını yaşatmıştır.

İlk ve orta öğrenimini Borçalı’da tamamlayan Abbas bey, 1958 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji fakültesine girmiş, 1963 yılında buradan mezun olmuş, doktora araştırmasını Ukrayna Bilimler Akademisi’nde 1966 yılında tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarında çalışma hayatına Bakü’de yayınlanan “Neftayıran” gazetesinde gazeteci olarak başlamış, daha sonra ise 1966 yılında kurulan meşhur “Ulduz” dergisinin kurucu ekibi arasında yer almıştır. 1973 yılında çalışmaya başladığı “Edebiyat ve İncesenet” gazetesinde genel yayın yönetmen yardımcılığı, 1987 yılında tekrar çalışmaya başladığı “Ulduz” dergisinin ise 1992 yılına kadar genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Azerbaycan’ın edebî hayatının önemli isimlerinden olan Abbas Abdulla, 1960’lı yıllarda filizlenmeye başlayan şiirde avangard akımın öncülerinden oldu. Çalışmalarında geleneksel Türk şiirinin özellikleriyle, Modernist şiirin Azerbaycan okuru için alışık olmayan özelliklerini birleştirerek çarpıcı örnekler ortaya koydu. Çeviri alanında da yoğun faaliyet göstererek, Ukrayna ve Gürcü edebiyatından bir çok çalışmayı Azerbaycan Türkçesine kazandırdı.

1988 ve 1992 yılları arasında cereyan eden Azerbaycan bağımsızlık hareketinin örgütleyicilerinden, Azerbaycan’daki Türkçü hareketin de öncülerinden oldu. Bağımsızlık mücadelesi 1988 yılında geniş çapta başlamadan çok önce, öğrencilik ve gazetecilik yıllarında Ebülfez Elçibey ile başlayan dostluğunu siyasî alanda da sürdürmüştür. Edebî çalışmalarında yurt, ulus ve bağımsızlık fikirlerini büyük bir tutku ve özlemle ön plana çıkarmış, gazetecilik yaptığı yıllarda çarpıcı yazılar yayınlamış, Göyce’de, İrevan’da ve Azerbaycan dışında yaşayan Türklerin sorunlarını, çoğu zaman gündeme getiren ilk kişi olmuştur.

Azerbaycan bağımsızlık mücadelesi boyunca etkin faaliyet gösteren Abbas Abdulla, Bakü’nün meşhur Azadlık Meydanında düzenlenen, bir milyonun üzerinde göstericinin katıldığı bağımsızlık mitinglerinin düzenleyiciliğini ve moderatörlüğünü de yapmıştır. 1990 yılında 50. yaş kutlamaları için Azerbaycan Devlet Filarmoniya salonunda düzenlenen etkinlikte, o sıralarda siyasî parti olarak yeni resmiyete kavuşan Azerbaycan Halk Cephesi’nin 1 numaralı üyelik kartı kendisine Ebülfez Elçibey tarafından takdim edilmiştir. Aynı zamanda, 1992 yılında Türkiye’de bulunan merkezi Azerbaycan’a tekrar aktarılan Müsavat Partisinin de merkez yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. 1992 yılında bağımsız Azerbaycan’ın ilk diplomatlarından olarak İstanbul baş konsolosu olarak atanmış, 1997 yılında görev süresi dolana dek bu görevini devam ettirmiştir. Azerbaycan’a dönüşünden sonra, Bakü’de çalışmalarına devam eden Abbas Abdulla, Azerbaycan Yazarlar Birliğinde dış ilişkiler danışmanı olarak çalışmış ve ülkenin fikir hayatında önemli rol oynamayı sürdürmüştür.


Siyasî ve edebî çalışmalarında, günlük yaşamında da olduğu gibi en dikkat çeken özelliği hiçbir zaman taviz vermediği Türk ve Türkçü duruşuydu. Türkçülük fikrine ve millî davaya olan bu sarsılmaz inanç ve tavrı, hem yaşıtlarının hem de daha sonraki genç kuşakların gözünde onu örnek isim olarak simgeleştirmiştir. Ömrünün 79. sonbaharında yaşamına veda eden Abbas Abdulla, 4 Eylül 2019’un gecesinde ulu atalarımızın huzuruna, çok sevdiği arkadaşı Elçibey’in ve üstad olarak bildigi Atsız bey’in yanına, Uçmağa varmıştır.

 

Gülşen Seyhan ALIŞIK, Prof.Dr., KÖKSAV YK Üyesi

 

KÖKSAV E-Bülteni, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (KÖKSAV) tarafından çıkarılmaktadır. KÖKSAV bağımsız ve bağlantısız, günlük siyasî konumu olmayan bir kurumdur; merkezine Türkiye ve Türk dünyasını alarak araştırmalarını ulusal ve uluslar arası sosyal, siyasî ve stratejik konulara yoğunlaştırır, araştırma ve incelemeler yapar. Dolayısıyla, bu yayında ifade edilen bütün görüşler, değerlendirmeler ve varılan sonuçlar yalnızca yazarlarına aittir.

© 2019, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı. Bütün hakları saklıdır.


Copyright © 2019 KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı