Köksav'dan Haberler

Yayın ve Danışma Kurulu

Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

Kurucusu
M. Cihat ÖZÖNDER, Prof.Dr., KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Kurucu Başkanı ve Daimî Onur Başkanı

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
F. Sema Barutcu ÖZÖNDER,Prof.Dr., KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı

Editör
F. Sema Barutcu ÖZÖNDER,Prof.Dr., Ankara Üniversitesi (Ankara)

E-posta: kaeditor@koksav.org.trv.org.tr


 
Yayın Kurulu

Eralp ALIŞIK , Yrd.Doç.Dr., Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)

Şenol DURGUN, Doç.Dr., Gazi Üniversitesi (Ankara)

Saime Selenga GÖKGÖZ, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Eyüp G. İSBİR, Prof.Dr., Gazi Üniversitesi (Ankara)

Mehmet Akif OKUR, Dr., Gazi Üniversitesi (Ankara)

M. Cihat ÖZÖNDER, Prof.Dr., KÖKSAV (Ankara)

Turgut TATAR, Ankara Üniversitesi (Ankara)

Fahri TEMİZYÜREK, Yard.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi (Ankara)

Yusuf SARINAY, Doç.Dr., KÖKSAV (Ankara)

Seyfi YILDIRIM, Dr., Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

 

Danışma Kurulu

Ülker AKKUTAY, Prof.Dr., Gazi Üniversitesi (Ankara)

Rami AYAS, Prof.Dr. (İzmir)

Aydın BAŞBUĞ, Doç.Dr., Gazi Üniversitesi (Ankara)

Ahmet Hikmet EROĞLU, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi (Ankara)

Ali ERKUL, Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)

Burçin EROL, Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Fikret GEZGİN, Prof.Dr., Beykent Üniversitesi (İstanbul)

Naciye GÜNGÖRMÜŞ, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi (Ankara)

Yunus KOÇ, Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Faruk KOCACIK, Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)

Selahattin ÖĞÜLMÜŞ, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi (Ankara)

Mehmet ÖZ, Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Mehmet ÖZDEMİR, Dr., KÖKSAV (Ankara)

Nevzat ÖZKAN, Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

Adnan SOFUOĞLU, Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Sübidey TOGAN, Prof.Dr., Bilkent Üniversitesi (Ankara)

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara