Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayın..........  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Sayı: Cilt IX , Sayı 2 (Güz 2007)
Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
    Takdim  
  M. Cihat Özönder
  IX(2) Güz 2007, ss. 1-2
 
    Türk Siyasetinde Sistem Arayışları  
  Gonca Bayraktar DURGUN
  IX(2) Güz 2007, ss.  3-23
 
    Irak’ın Kuzeyinde ‘Deja Vu’ mu? Johnson Mektubu’nu 21. Yüzyılda Yeniden Okumak  
    Mehmet Akif OKUR
  IX(2) Güz 2007, ss. 25-35
 
    Bir Selçuklu Başkenti Merv Şehri ve Çevresinde Şekillenen Tarih  
  Mehmet Ali ÇAKMAK
  IX(2) Güz 2007, ss. 37-46
 
    Mareşal Jean II. Le Meingre Boucicaut’nun Biyografisinde Emir Timur  
  Mustafa DAŞ
  IX(2) Güz 2007, ss. 47-54
 
    Osmanlı Hariciyesinde Vaftizli Tatar Dönme Meselesi ve Samigulof Vak’ası  
  Saime Selenga GÖKGÖZ
  IX(2) Güz 2007, ss. 55-89
 
    Milliyetçilik Bağlamında Ziya Gökalp (1876-1924) ve Yusuf Akçura (1876-1935)  
  Timur B. DAVLETOV
  IX(2) Güz 2007, ss. 91-118
 
    Tarihî Bir Olayın Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Öğretiminde Kullanılmasına Yönelik Örnek Bir Uygulama  
  Mustafa YILDIZ - Hüseyin ÇALIŞKAN
  IX(2) Güz 2007, ss. 119-128
 
    Pre-Modern Bir Düzlemde Postmodern Açılımlar  
  Hatice METİN
  IX(2) Güz 2007, ss.  129-137
 
    Kuşatıcı Bir Toplumsal Değişme: Küreselleşme ve Bu Süreçte Farklılık ve Özgürlük Arayışları  
  Adem SAĞIROĞLU
  IX(2) Güz 2007, ss. 139-150
 
    KÖK Araştırmalar Yayın İlkeleri  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV


 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara