Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayın..........  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Sayı: Cilt V , Sayı 1 (Bahar 2003)
Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
    Takdim  
  M. Cihat Özönder
  V(1) Bahar 2003, ss. 1-2
 
    Turkey and its relations to Eurasia in the 21 st century  
  Benny Wahlberg
  V(1) Bahar 2003, ss. 3-12
 
    Erken Orta Türkçede Buddhist ve İslâmî Terminoloji Üzerine Bir Karşılaştırma  
    F. Sema Barutcu Özönder
  V(1) Bahar 2003, ss. 13 -31
 
    Türk Runik Harfli Metinlerde Soru  
  Özen Yaylagül
  V(1) Bahar 2003, ss. 33-48
 
    Kırım Tatar Türklerinde Basın-Yayın Faaliyetleri  
  Leniyara Selimova
  V(1) Bahar 2003, ss. 49 -80
 
    Kırgız Türkçesinin İçkilik Ağzı  
  Filiz Kılıç
  V(1) Bahar 2003, ss. 81 -135
 
    Hukuksal Açıdan Türk Dış Politikası Karar Verme Süreci  
  Ertan Efegil
  V(1) Bahar 2003, ss. 137-155
 
    ABD ve Avrupa Birliği Bağlamında, Türk Dış Politikasının Yönü ve Niteliği  
  Nasuh Uslu
  V(1) Bahar 2003, ss. 157 -179
 
    Filistin Meselesi Gölgesinde Türkiye-İsrail İlişkileri  
  Umut Uzer
  V(1) Bahar 2003, ss. 181-195
 
    KÖKSAV Faaliyetler  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV


 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara