Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayın..........  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Sayı: Cilt III , Sayı 2 (Güz 2001)
Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
   

Takdim: Küreselleşme Tartışmalarının Terör Boyutu

 
  M. Cihat Özönder
  III(2) Güz 2001, ss. 1-2
 
    Makro Terörizm ve Değişen Yeni Uluslar Arası Ortam mı?  
  Hasan Köni
  III(2) Güz 2001, ss. 5-9
 
    Toplumsal Değişim Sürecinde Savaşın Yeni Yüzü: Siber Terör, Siber Suç  
    Mehmet Meder
  III(2) Güz 2001, ss. 11-17
 
    Uluslar Arası Terörizm ve Türkiye  
  Hasan Tüzen
  III(2) Güz 2001, ss. 19-39
 
    Askeri Tersanelerin Kuruluşu ve Geliştirilmesi Hakkında Bir İnceleme  
  Celalettin Yavuz
  III(2) Güz 2001, ss. 41-59
 
    İktisat Teorileri Işığında Türk Çalışma Hayatında Sendikalar  
  Osman Şimşek
  III(2) Güz 2001, ss. 61 -73
 
    Türkçe Enklitik Edatlar Üzerine: çI/çU  
  F. Sema Barutcu Özönder
  III(2) Güz 2001, ss. 75-86
 
    Türkmenlerde "Tire" ve "Tayfa" Kavramları  
  Melek Erdem 
  III(2) Güz 2001, ss. 87 -105
 
    Altın Ergek Destanı II: Altay Varyantı   
  Gülsüm  Killi
  III(2) Güz 2001, ss. 107 -127
 
    Sarı Uygurlar Üzerinde Yapılan Araştırmaları Kısa Tarihi   
  Erkin Arız
  III(2) Güz 2001, ss. 129 -146
 
    Direnmeden Çatışmadan Demokratik Değişim: Macaristan'da Halkın ve Cumhuriyetin Günü 23 Ekim    
  Naciye Güngörmüş
  III(2) Güz 2001, ss. 147 -173
 
    Kırım'da İstikrar Arayışı: Kırım Tatar Milli Meclisi 4. Kurultayı  
  Oğuz Hamşioğlu
  III(2) Güz 2001, ss. 175 -187
 
    Azerbaycan - Ermenistan Çatışmasının İhmal Edilen Boyutu: Kaçgın ve Mecburi Köçgünler ve Yaşam Koşulları  
  Eyüp Zengin
  III(2) Güz 2001, ss. 189  -198
 
    KÖKSAV Faaliyetler  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara