Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayınlar  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Sayı: Cilt III , Sayı 1 (Bahar 2001)
Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
    Takdim: Ekonomik Krizin Sosyolojik Görünümü  
  M. Cihat Özönder
  III(1) Bahar 2001, ss. 1-2
 
    Ermenilerin Arkasında Hep Birileri mi Olacak?   
  Celalettin Yavuz
  III(1) Bahar 2001, ss. 3-25
 
    Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Döneminde Demirci'de Siyasal Değişim: Bir Sözlü Tarih Çalışması  
  Celal Metin
  III(1) Bahar 2001, ss. 27-56
 
    Traditional Gender Patterns in Education Area in Turkey  
  Demet Ulusoy  
  III(1) Bahar 2001, ss. 57-68
 
    Ruslar Neden İslamiyet'i Kabul Ediyorlar?  
  Azat Marsoviç Ahunov  
  III(1) Bahar 2001, ss. 69-73
 
    Türk Edebiyatının Yüzyılları [Türk Edebiyatına Yeni Bir yaklaşım Denemesi]  
  Dursun Yıldırım  
  III(1) Bahar 2001, ss. 75-122
 
    Çağdaş Roman İncelemesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Metodunun Uygulanması  
  Leyla Tagızade 
  III(1) Bahar 2001, ss. 123-135
 
    Edebiyat Tarihçisi Abdurrahman Sadiye Göre Tatar Şairi Abdullah Tukay   
  Ahmet Temir  
  III(1) Bahar 2001, ss. 137-144
 
    Aydınlanmanın Kıvılcımları  
  Minlegali Nadirgulov  
  III(1) Bahar 2001, ss. 145-152
 
    Başkurt Türklerinde Ad Verme Geleneğiyle İlgili Folklor Malzemeleri  
  Ahmat Süleymenov  
  III(1) Bahar 2001, ss. 153-163
 
    Karabağ Türk Ağzı I  
  Gülşen Seyhan Alışık  
  III(1) Bahar 2001, ss. 165-177
 
    Eski Türk Çağı Yazıtları: II. Karabalgasun Yazıtı  
  F. Sema Barutcu Özönder
  III(1) Bahar 2001, ss. 179 -183
 
    Bir Osmanlı Bürokratı: Mehmet Memduh Paşa    
    Selim Aslantaş  
  III(1) Bahar 2001, ss. 185-202
 
    Balkan Gelişmeleri: Makedonya Sorunu   
  M. Cihat Özönder
  III(1) Bahar 2001, ss. 203-209
   
    Macaristan'ın Demokrasiye Geçiş Süreci  
  Naciye Güngörmüş  
  III(1) Bahar 2001, ss. 211-236
 
    Uluslar arası Hukuka Göre Çevrenin Savaş Sırasında Korunması: Ermenistan İşgali Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum  
  Eyüp Zengin-Nesimi Kamalov  
  III(1) Bahar 2001, ss. 237-244
   
    Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan'ın Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Politikalarının Genel Değerlendirmesi  
    Ertan Efegil
  III(1) Bahar 2001, ss. 245-264
   
    Çin Halk Cumhuriyeti'nde Sosyoekonomik Kalkınma Girişimleri ve Reformlar  
  A. Reşid Celil
  III(1) Bahar 2001, ss. 265-283
 
    KÖKSAV Faaliyetler  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara