Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayınlar  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Sayı: Cilt II , Sayı 2 (Güz 2000)
Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
    Takdim: Sosyal Değişme Açısından 2000 Yılı, Türkiye ve Kuşak Ülkeler  
  M. Cihat Özönder
  II(2) Güz 2000, ss. 1-2
 
    Avrupa Birliği'nin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türk Sosyal Yapısına Etkileri   
  M. Cihat Özönder
  II(2) Güz 2000, ss. 3-8
 
    Türkiye'nin Temel Sorunları ve Uzun Vadeli Çözüm Önerileri  
  Mehmet Doğan
  II(2) Güz 2000, ss. 9-34
 
    İsmet İnönü Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile Yasaklanan Yayınlar (1945-49)  
  Mustafa Yılmaz
  II(2) Güz 2000, ss. 35-62
 
    Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklâl Mahkemelerinin Hukukî Boyutu  
  Dinçer Ural
  II(2) Güz 2000, ss. 63-67
 
    Fener Rum Patrikhanesi ve Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi  
  Emre Özyılmaz
  II(2) Güz 2000, ss. 69-75
 
    Atatürk İnkılâbının Yerleşmesinde Halkevlerinin Rolü  
  Yasemin Doğaner
  II(2) Güz 2000, ss. 77-98
 
    Kırgızistan'da Bağımsızlık Sonrası Millî İdeoloji Arayışı  
  Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  II(21) Güz 2000, ss. 99-111
 
    Mercanî'nin Yetiştiği Muhit İçinde Avrupa'nın Tesiri   
  Ahmet Temir
  II(2) Güz 2000, ss. 113-119
 
    Tanzimat Reformları ve Osmanlı Yahudi Toplumu  
  Yasemin Avcı
  II(2) Güz 2000, ss. 121-136
 
    "Kara-hanlı" Adı Üzerine Bazı Düşünceler  
  Saadettin Gömeç
  II(2) Güz 2000, ss. 137-145
 
    Eski Türk Çağı Yazıtları: I. Açit Yazıtları I-II, Yamanı-Us Kaya Yazıtı  
  F. Sema Barutcu Özönder
  II(2) Güz 2000, ss. 147 -153
 
    Kul Süleyman'ın Kıssa-yı Kūdek-nāmesi  
  Önal Kaya
  II(2) Güz 2000, ss. 155-167
 
    Altın Ergek Destanı I: Şor Varyantı  
  Gülsüm Killi
  II(2) Güz 2000, ss. 169-190
   
    Çağımızın Sanatı: Karikatür   
  Serdar Sağlam
  II(2) Güz 2000, ss. 191-202
 
    Tatar Halk Melodilerinin Stil Değişiklikleri   
  E.R. Kayumova
  II(2) Güz 2000, ss. 203-208
   
    Lozan Konferansı'nda Ermeni Sorunu  
  Temuçin F. Ertan
  II(2) Güz 2000, ss. 209-225
   
    Siberuzayda Fransız-Ermeni Cemaatinin "Soykırım" Söylemi Üzerine Bir Deneme   
  Saime Selenga Gökgöz
  II(2) Güz 2000, ss. 227-257
   
    İşgal Yıllarında İstanbul'daki Uygulamalar: Mütareke Döneminde Ermeniler Tarafından Türk Çocuklarının Kaçırılması ve Hristiyanlaştırılması   
  Zekeriya Türkmen
  II(2) Güz 2000, ss. 265-283
   
    Kültür Varlıklarının Savaş Sırasında Korunması: Ermenistan İşgali Altındaki Azerbaycan Topraklarında Durum  
  Eyüp Zengin - Vefaeddin İbayev
  II(2) Güz 2000, ss. 285-297
   
    KKTC Nüfus Politikasının Uluslar Arası İlişkiler ve Beşerî Güç Açısından Değerlendirilmesi  
  Mikdat Çakır
  II(2) Güz 2000, ss. 299 -305
   
    Yeni Bir Oluşum: Dünya Uygur Gençler Kurultayı   
  Erkin Emet
  II(2) Güz 2000, ss. 307-313
 
    KÖKSAV Faaliyetler  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara