Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayınlar  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Sayı: Cilt II , Sayı 1 (Bahar 2000)
Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
    Takdim  
  M. Cihat Özönder
  II(1) Bahar 2000, ss. 1-2
 
    Prof.Dr. Ahmet Temir'le Söyleşi  
  A. Melek Özyetgin - Saime Selenga Gökgöz
  II(1) Bahar 2000, ss. 3-64
 
    Genel Değerlendirme ve Türkiye Yazıları Dünya'da ve Türkiye'de ‘Irk' ve ‘Etniklik' Kavramları  
  M. Cihat Özönder
  II(1) Bahar 2000, ss. 65-72
 
    Siyaset ve Demokrasi  
  Mustafa Yılmaz
  II(1) Bahar 2000, ss. 73-87
 
    Üniversite Gençliği ve Siyasetçi İmajı  
  Mimar Türkkahraman
  II(1) Bahar 2000, ss. 89-98
 
    Cumhuriyet'ten Günümüze Ulaştırma  
  Ali Osman Akalan
  II(1) Bahar 2000, ss. 99-111
 
    At-Tabarî ve Diğer Doğu Yazarlarında Bulgar, Türk ve Eftalitler  
  Ahunov Azat Marsoviç
  II(1) Bahar 2000, ss. 113-120
 
    Eski Türk Çağı Kaya Yazıtları: I. Örük Yazıtı, II. Hangiday Yazıtı, III. Arhanan Yazıtı  
  F. Sema Barutcu Özönder
  II(1) Bahar 2000, ss. 121-133
 
    Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları II, Kul Şerif'in İr Hubbi Destānı  
  Önal Kaya
  II(1) Bahar 2000, ss. 135-185
 
    Türkmen Türkçesinde Akrabalık Terimleri Üzerine  
  Melek Erdem
  II(1) Bahar 2000, ss. 187-204
 
    Feminizm veya ‘Kadın Meselelerinin İncelenmesi' Hakkında  
  Alsu Kerimova Şamsutova
  II(1) Bahar 2000, ss. 205-212
 
    Türk-İslâm Sanatında ‘Horoz' İkonografisi  
  Turgay Yazar ve Abdulkadir Dündar
  II(1) Bahar 2000, ss. 213 -235
 
    11-14. Yüzyıllarda Yapı Alanı Ortamı Bakımında Suriye  
  Erdal Eser
  II(1) Bahar 2000, ss. 237-248
 
    20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye-Avrupa İlişkileri  
  Aydın Safa Akay
  II(1) Bahar 2000, ss. 249-283
   
    Batı Trakya Türkleri  
  Yusuf Sarınay
  II(1) Bahar 2000, ss. 285-300
 
    Terör ve Türkiye: Uluslar arası Siyasal ve Hukuksal Düzenlemeler Işığında Bir İnceleme  
  Osman Metin Öztürk
  II(1) Bahar 2000, ss. 303-309
   
    Türkmenistan'ın Gerçekleşmeyen Doğal Gaz Hesapları  
  Ertan Efegil
  II(1) Bahar 2000, ss. 313-257
 
    KÖKSAV Faaliyetler  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara