Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayın  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Sayı: Cilt I , Sayı 2 (Güz 1999)
Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
    Takdim: Son Altı Ayın Türkiye ve Dünya Gündemi  
  M. Cihat Özönder
  1(2) Güz 1999, ss. 1-3
 
    Deprem Bilgisi  
  Mehmet Karabay
  I(2) Güz 1999, ss. 5-10
 
    Toplumsal Değişmede Bilgi Teknolojilerinin Önemi  
  Cumali Çek
  I(2) Güz 1999, ss. 11-14
 
    Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Jeotermal Enerji  
  Mehmet Tomsu
  I(2) Güz 1999, ss. 15-22
 
    Türkiye'de Seçime Katılma Oranlarının Niteliği Üzerine  
  Serdar Sağlam
  I(2) Güz 1999, ss. 23-32
 
    Türkiye'de Etnomüzikoloji Çalışmalarının Bugünkü Durumu  
  İrfan Gürdal
  I(2) Güz 1999, ss. 33-35
 
    Küreselleşmenin İktisadi Etkileri ve Kıtlık Meselesi  
  Osman Şimşek
  I(2) Güz 1999, ss. 37-54
 
    "Yeni Sağ" Düşüncesinin Kamu Yönetimindeki Yansıması Olarak "Yeni Kamu Yönetimi" Anlayışı  
  Gonca Bayraktar
  I(2) Güz 1999, ss. 55-64
 
    Türkler Ne Zaman Millet idi? I. Ortak Bir Köken Mitleri Vardı: Bir Dişi-kurttan Türemişlerdi  
  F. Sema Barutcu Özönder
  I(2) Güz 1999, ss. 65-92
 
    Moğolcanın m-b ve c Ses Sememinin Kökeni Üzerine  
  Möhncargal Bazarragçaa
  I(2) Güz 1999, ss. 93-96
 
    Altınordu Diplomasi Geleneğine Bir Bakış  
  Melek Özyetgin
  I(2) Güz 1999, ss. 97-112
 
    "Çinggis" Unvanının Anlamı ve Kökeni Üzerine  
  M. Uuganbayar
  I(2) Güz 1999, ss. 113-115
 
    Ayaz İshakî'nin Hayat mı Bu? Romanı  
  Alsu Kerimova
  I(2) Güz 1999, ss. 117-126
 
    1848-1849 Macar Özgürlük Mücadelesi ve Osmanlı-Macar Dayanışması  
  Naciye Güngörmüş
  I(2) Güz 1999, ss. 127-138
 
    Rusya Türklerinin Bağımsızlık Hareketlerine Bir Bakış  
  Saadettin Gömeç
  I(2) Güz 1999, ss. 139-148
 
    Türkmenistan'daki Dede Korkut Destanlarının Türkmen Şuurunun Yaratılmasındaki Rolü  
  Melek Erdem
  I(2) Güz 1999, ss. 149-159
 
    Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu  
  Gülsüm Killi
  I(2) Güz 1999, ss. 161-174
 
    Başkurdistan'da Dillerin Hukukî ve Fiilî Durumu: Teori ve Pratikte Dil Siyaseti Problemleri  
  İldar Kireyev
  I(2) Güz 1999, ss. 175-202
 
    Kaybolmakta Olan Bir Türk Halkı: Karayimler  
  Aydın Safa Akay
  I(2) Güz 1999, ss. 203-213
 
    Horizon Açılırken Türkiye'nin Dış Politikası  
  Kadir Koçdemir
  I(2) Güz 1999, ss. 215-231
 
    Balkanlar: Genel Durum ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme  
  Osman Metin Öztürk
  I(2) Güz 1999, ss. 233-248
 
    Kafkasya'nın Jeopolitik Konumu İçerisinde Rusya Açısından Çeçenistan'ın Stratejik Önemi  
  Ufuk Tavkul
  I(2) Güz 1999, ss. 249-260
 
    Türkiye'nin Ortadoğu ve Türkmen Politikasının Harp ve Uluslar Arası İlişkiler Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi  
  Mikdat Çakır
  I(2) Güz 1999, ss. 261-274
 
    Doğu Türkistan Sorunu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri  
  Erkin Emet
  I(2) Güz 1999, ss. 275-280
 
    "Şanghay Beşlisi"nin Bişkek Zirvesi  
  Adalet Özbek - Rana Muş
  I(2) Güz 1999, ss. 281-292
       
    KÖKSAV Faaliyetler  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara