Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayın..........  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Sayı: Cilt I , Sayı 1 (Bahar 1999)
Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
    Takdim: Niçin Sosyal ve Stratejik Araştırmalar?  
  M. Cihat Özönder
  1(1) Bahar 1999, ss. 1-3
 
    Küreselleşme ve Türk Kültürü  
  Kadir Koçdemir
  I(1) Bahar 1999, ss. 5-20
 
    Küreselleşme ve Dil  
  Filiz Kılıç
  I(1) Bahar 1999, ss. 21-29
 
    Genel Türklük Alanı Çerçevesinde Türk Dilinin Durumu, İleriye Dönük Bakış ve Yaklaşımlar  
  F. Sema Barutcu Özönder
  I(1) Bahar 1999, ss. 31-40
 
    Sened-i Ittifak'tan Demokrat Parti'ye Demokrasi İçin Atılan Adımlar  
  Mustafa Yılmaz
  I(1) Bahar 1999, ss. 41-51
 
    Dünyada ve Türkiye'de Yükselen Milliyetçilik  
  Fahri Atasoy
  I(1) Bahar 1999, ss. 53-70
 
    Çağdaş Toplu Konut Alanı Uygulamaları İçin Yeni Bir Teklif  
  Mehmet Tomsu
  I(1) Bahar 1999, ss. 71-74
 
    Balkanlarda Alman ve Fransız Nüfuz Çatışması  
  Saime Selenga Gökgöz
  I(1) Bahar 1999, ss. 75-87
 
    Dağıstan'da Etnopolitik Durum ve Derbent Bölgesinin Politik Perspektifleri  
  Cengiz Bakış
  I(1) Bahar 1999, ss. 89-104
 
    Seroşevskiy'de Isıax  
  Gülsüm Killi
  I(1) Bahar 1999, ss. 105-111
 
    İç Asya'da Nasturilik  
  Yonca Anzerlioğlu
  I(1) Bahar 1999, ss. 113-132
 
    Gagauz Türklerinin 19-20. Yüzyıl Tarihine Dair Malzemeler  
  Maria Stamova
  I(1) Bahar 1999, ss. 133-150
 
    Geçmişten Günümüze Kosova  
  Yusuf Sarınay
  I(1) Bahar 1999, ss. 151-166
 
    Irak: Yapısı ve Komşuları ile İlişkileri  
  Osman Metin Öztürk
  I(1) Bahar 1999, ss. 167-185
 
    Kafkasya: Etnik, Sosyal, Siyasi Problemler  
  Ufuk Tavkul
  I(1) Bahar 1999, ss. 187-217
 
    KÖKSAV Faaliyetler  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara